Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 596/2009 z dnia 2009-04-24

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz ustalenia wysokości czynszu na dzierżawę pomieszczeń biurowych i lokalu użytkowego stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458) oraz art. 25b w związku z art.23 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 59, poz.369), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń biurowych w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie:

 1. pomieszczenie biurowe nr 3.18. o powierzchni użytkowej 21,45m2 oraz części wspólne o pow.10.02m2,
 2. pomieszczenie biurowe nr 3.17. o powierzchni użytkowej 23,36m2 oraz części wspólne o pow.10.94m2 ,
 3. pomieszczenie biurowe nr 3.1. o powierzchni 22,65m2 oraz części wspólne o pow.10.59m2,
 4. pomieszczenie biurowe nr 3.2. o powierzchni 17,32m2 oraz części wspólne o pow.8.13m2,
 5. lokal użytkowy o powierzchni 66,15m2 oraz części wspólne 3.97m2.
§ 2.
 1. Ustala się stawkę miesięcznego czynszu dzierżawnego:
  1. pomieszczeń biurowych nr 3.18. i 3.17. za 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości 6 zł netto oraz 4 zł netto za części wspólne,
  2. pomieszczeń biurowych nr 3.1., 3.2. i lokalu użytkowego za 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości 8 zł netto oraz 4 zł netto za części wspólne.
 2. Czynsz dzierżawny zostanie powiększony o opłaty związane z dzierżawionym pomieszczeniem, w szczególności o podatek VAT, miesięczną opłatę ryczałtową z tytułu dostarczanych mediów /woda, ścieki, wywóz nieczystości stałych, energia elektryczna, ogrzewanie/ rozliczoną w udziale proporcjonalnym do zajmowanej powierzchni pomieszczenia biurowego wraz z częściami wspólnymi według podanej stawki ryczałtowej, ustalonej na podstawie poniesionych kosztów w poprzednim roku.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2008r. została zawarta umowa dzierżawy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Panią Anetą Kurczewską - Cieślak na wynajem dwóch pomieszczeń biurowych o powierzchni użytkowej 24,84m2 oraz 34,91m2, znajdujących się na II piętrze w budynku przy ul.Dworcowej 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie centrum szkoleniowo - doradczego. Przedmiotowe pomieszczenia wymagały przeprowadzenia gruntownego remontu, który dzierżawca przeprowadził we własnym zakresie, pokrywając koszty adaptacji pomieszczeń.

W związku z planowanym rozwojem placówki Pani Aneta Kurczewska - Cieślak wystąpiła o wyrażenie zgody na wydzierżawienie kolejnych pomieszczeń nr 3.17. o pow. 23,36m2 i 3.18. o pow.21.45m2, zobowiązując się do przeprowadzenia ich remontu. Koszt remontu oceniła na kwotę 3 000,00zł /w tym gładzenie, malowanie ścian, montaż drzwi, zamka, zakup wykładziny oraz montaż żaluzji/.

Stosownie do przepisu art. 25b w związku z art. 23 ust 1 pkt 7a oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Zarząd Powiatu wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony do lat 3 nie wymaga zgody rady powiatu oraz przeprowadzenia przetargu.

Z uwagi na deklarację dokonania przez wnioskodawcę remontu kolejnych pomieszczeń, racjonalnym byłoby zastosowanie minimalnej stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego za 1 m2 powierzchni użytkowej pomieszczeń biurowych w wysokości 6,00zł netto oraz 4,00zł netto za części wspólne, bez możliwości zwrotu kosztów remontu. Stawki w wyżej określonych wysokościach były również zastosowane przy zawieraniu wcześniejszej umowy.

Jednocześnie informuję, że na II piętrze w budynku przy ul.Dworcowej znajdują się dwa wolne pomieszczenia nr 3.1. o powierzchni 22,65m2 i nr 3.2. o powierzchni 17,32m2 oraz na parterze samodzielny lokal użytkowy o powierzchni 66,15m2. Pomieszczenia są wybiałkowane, nadające się do zagospodarowania, dlatego racjonalnym byłoby przeznaczenie ich do dzierżawy. Z uwagi na dobry stan techniczny pomieszczeń i lokalu użytkowego proponuję zastosować stawkę dzierżawy za 1 m2 pomieszczeń użytkowych 8,00zł netto oraz 4,00zł netto za części wspólne.

data opublikowania: 2009-04-30 14:46:03
data ostatniej aktualizacji: 2009-04-30 14:46:03

Strona odwiedzona 772 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.