Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

134 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 607/2009 z dnia 2009-05-14

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych przy realizacji Projektu - Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49 poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64 poz. 565; z 2008 r. Nr 229 poz. 1539) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Panią Dorotę Mielniczek - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Panią Adrianę Salamończyk - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie do dokonywania, w ramach projektu stypendialnego "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS", następujących czynności:

 1. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej;
 2. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wyciągów bankowych, przelewów bankowych oraz dowodów wypłaty stypendiów;
 3. poświadczania za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację Projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym.
§ 2

Upoważnienie udziela się na czas trwania projektu. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia, ustania stosunku pracy bądź z końcem realizacji projektu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Uchwała stanowi jeden z elementów realizacji projektu stypendialnego w Powiecie Gryfińskim oraz wynika z § 2 ust. 5 oraz § 6 ust. 2 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2008/2009 dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/284/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r. tj. przekazania w drodze porozumienia części zadań związanych z realizacja projektu dyrektorom szkół.

data opublikowania: 2009-05-19 09:24:17
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 09:24:17

Strona odwiedzona 710 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.