Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

134 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 608/2009 z dnia 2009-05-14

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 64 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

§ 2

Ogłoszenie o konkursach, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu wojewódzkim i o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeniowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Art. 36a ustawy o systemie oświaty określa sposób wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, a także okres powierzenia funkcji dyrektora.

Pani Dorocie Mielniczek powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w drodze konkursu od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2009 r.Pani Natalii Sikorze - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie w roku 2008 organ prowadzący, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, przedłużył powierzenie stanowiska na okres jednego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia 2009 r.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora w/w jednostek.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-05-19 09:24:17
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-19 09:24:17

Strona odwiedzona 847 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.