Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

135 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 610/2009 z dnia 2009-05-19

w sprawie powołania Zespołu w celu przeprowadzenia spisu mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008, Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458) w związku z art. 53a ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z zm.: Dz.U. z 2006: Nr 143 poz.1032, Nr 191 poz. 1410; Dz.U. z 2007 r.: Nr 123 poz. 849, Nr 166 poz. 1172, Nr 176 poz. 1240, Nr 181 poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z planowanym skróceniem terminu zakończenia czynności likwidacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji w celu przeprowadzenia spisu mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji powołuje się Zespół spisowy.

§ 2

Do Zespołu spisowego powołuje się następujące osoby:

 1. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
  • Marcin Wypchło
  • Justyna Kowalczyk
 2. Przedstawiciel SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji:
  • Henryka Piasecka
 3. Przedstawiciele Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. w Gryfinie:
  • Anna Gutowska - podczas spisu na oddziale wewnętrznym
  • Mirosława Osmolak - podczas spisu na oddziale ginekologiczno-położniczym
  • Agnieszka Przybyło - podczas spisu na oddziale chirurgicznym
  • Jolanta Kwietniewska - podczas spisu na Izbie Przyjęć i w Sali Operacyjnej
  • Jerzy Herwart - podczas spisu w pozostałych pomieszczeń.
§ 3

Przewodniczącym Zespołu spisowego ustala się Pana Marcina Wypchło.

§ 4

Termin przeprowadzenia czynności spisowych ustala się okres od 25 maja 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

§ 5

Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący Zespołu spisowego złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu spisu.

§ 6

Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności spisowych odpowiedzialny jest przewodniczący Zespołu spisowego.

§ 7

Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący Zespołu spisowego i Likwidator SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji.

§ 8

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisu powierza się Likwidatorowi SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w likwidacji.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2009-05-21 08:14:54
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 08:14:54

Strona odwiedzona 897 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.