Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

135 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 611/2009 z dnia 2009-05-19

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 258 562,82 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 258 562,82 zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 258 562,82 zł
 2. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 258 562,82 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 258 562,82zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 258 562,82 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków związane są z realizacją projektu stypendialnego pn. "Równe szanse edukacyjne dzięki Stypendiom EFS Z/2.32/II/2.2/19/09". Zgodnie z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak EK.MP.0733-4/09 z dnia 18.05.2009 r., zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów:

 • Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 2 962,82 zł (dysponent środków - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki),
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 191 700,00 zł,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 63 900,00 zł.

Kwota zmniejszenia dotyczy paragrafów wydatkowych z czwartą cyfrą "8" (wkład wspólnotowy, który stanowi 68,05% kwoty projektu), a kwota zwiększenia dotyczy paragrafów wydatkowych z czwartą cyfrą "9" (wkład krajowy, który wynosi 31,95% kwoty projektu).


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-05-21 08:14:54
data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 08:14:54

Strona odwiedzona 714 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.