Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

136 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 614/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie

Na postawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001 roku, z 2002 roku: Dz.U. nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz.1271, Dz.U. Nr 200 poz.1688, Dz.U. Nr 214 poz.1806, z 2003 roku: Dz.U. Nr 162 poz.1568, z 2004 roku: Dz.U. Nr 102 poz.1055, z 2007 roku Dz.U. Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz.1458), art. 187 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku: Dz.U. Nr 45 poz.319, Dz.U. Nr 104 poz.708, Dz.U. Nr 170 poz.1217, Dz.U. Nr 170 poz.1218, Dz.U. Nr 187 poz.1381, Dz.U. Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku: Dz.U. Nr 88 poz. 587, Dz.U. Nr 115 poz.791, Dz.U. Nr 140 poz. 984, Dz.U. Nr 82 poz. 560, z 2008 roku: Dz.U. Nr 180 poz.1112, Dz.U. Nr 209 poz.1317, Dz.U. Nr 216 poz.1370 z 2009 roku: Dz.U. Nr 19 poz.100, Dz.U. Nr 227 poz.1505). Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić kontrolę doraźną w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w zakresie prawidłowości realizacji planu finansowego jednostki.

§ 2
 1. Okres objęty kontrolą - od 01 stycznia 2009 r. do końca kwietnia 2009 r.
 2. Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 29.05.2009 do 03.06.2009 r.
§ 3

Kontrolę przeprowadzi Edyta Szturo - Główny Specjalista ds. Kontroli.

§ 4

Wyniki kontroli przedstawione zostaną Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

data opublikowania: 2009-06-03 14:35:45
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 14:35:45

Strona odwiedzona 763 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.