Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

136 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 616/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13 978,70 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 6 186,00 zł
   • rozdział 75019-Rady powiatów - 6 186,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 400,00zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 4 400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 3 392,70 zł
   • rozdział 75045-Komisje poborowe - 3 392,70 zł
 2. 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13 978,70 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 6 186,00 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 6 186,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 400,00zł
   • rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 4 400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 3 392,70 zł
   • rozdział 75045-Komisje poborowe - 3 392,70 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki znak: EK.MBP.3012/5-2/09 z dnia 18 maja 2009 r., zgodnie z którym zmniejsza się plan Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 4 400,00 zł (dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki), przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 200,00 zł,
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wyniki i osiągnięcia w nauce.
 2. Pismem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego znak: ZK.5110-109/09 z dnia 18 maja 2009 r., zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75045-Komisje poborowe o kwotę 3 392,70 zł. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
 3. Wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Zarządu, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75019-Rady powiatów, § 4430-Różne opłaty i składki o kwotę 6 186,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich, w związku z przystąpieniem Powiatu Gryfińskiego do Stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dysponent środków Kierownik Biura Obsługi Rady i Zarządu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 14:46:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 14:46:16

Strona odwiedzona 758 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.