Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

136 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 618/2009 z dnia 2009-05-29

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

 • uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
 • uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
 • uchwałą Nr 594/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,
  • - załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
  • - załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 602/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 222 148,00 zł:
   1. dotacje celowe na zadania zlecone w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dochodów w kwietniu o kwotę 222 148,00 zł,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 84 789,16 zł (zmniejszenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 67 889,16 zł (zwiększenie transz od czerwca do listopada po 10 000,00 zł i w grudniu o 7 889,16 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 222 148,00 zł (zwiększenie transzy w maju o 148 749,00 zł, transz od czerwca do października po 12 000,00 zł i w listopadzie o 13 399,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 16 900,00 zł (zwiększenie transzy zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki w maju o 5 000,00 zł, w październiku i listopadzie po 2 000,00 zł i w grudniu o 7 900,00 zł).
 2. Uchwałą Nr 606/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.05.2009 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 405,00 zł:
   1. dotacje celowe na zadania zlecone w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85231-Pomoc dla cudzoziemców, zwiększenie dochodów w kwietniu o kwotę 405,00 zł,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 800 000,00 zł (zmniejszenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 600 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 405,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 200 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 3. Uchwałą Nr 616/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 4 400,00 zł (zmniejszenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 3 200,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 1 200,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu).
 4. Uchwałą Nr 617/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 959 297,85 zł:
   1. a) dotacje na zadania własne (zwiększenie dochodów w maju o kwotę 963 405,00 zł),
   2. dotacje na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów w maju o 834 273,29 zł),
   3. dotacje z funduszy celowych (zwiększenie dochodów w maju o 65 555,00 zł i w czerwcu o 70 590,00 zł),
   4. pozostałe dochody (Wymiana Polsko-Litewska, projekt reallizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zwiększenie dochodów w maju o 25 474,56 zł),
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 300,00 zł w miesiącu maju,
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 4 377,60 zł w miesiącu maju,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 428 790,29 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o kwotę 4 377,60 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 25 474,56 zł (zwiększenie transzy w czerwcu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 487 333,00 zł (zwiększenie transzy w maju o 434 743,00 zł i w czerwcu o 52 590,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 16 000,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu,
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 2 000,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu).
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu maju o kwotę 30 710,00 zł, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w kwietniu. Zmiany związane z projektem "Kompetentna i świadoma dziewczyna -przedsiębiorcza na rynku pracy".
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu maju o kwotę 113 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od czerwca do września po 25 000,00 zł i w listopadzie o 13 000,00 zł.
 7. Zmian dokonuje się w związku z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatą wyrównania podwyżek dla nauczycieli.
 8. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w miesiącu maju o 6 600,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w grudniu. Zmian dokonuje się w związku z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 9. Zwiększa się o kwotę 512 175,00 zł transzę w miesiącu czerwcu dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w kwietniu.
 10. Zwiększa się o kwotę 177 782,00 zł transzę w miesiącu maju dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem transzy w lutym o 50,00 zł i w kwietniu o 177 732,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-03 14:56:18
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 14:56:18

Strona odwiedzona 771 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.