Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 623/2009 z dnia 2009-06-18

w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla projektu pn.: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 i Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i realizacją wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dla projektu pn.: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach Poddziałania 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. W ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 można zawierać porozumienia do wysokości środków zapisanych w budżecie jednostki.
 3. Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa, ustania stosunku pracy bądź z końcem realizacji projektu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkurs nr RPOWZ/7.1.2/2009/1 Oś priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne, złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych".

W związku z powyższym istnieje konieczność udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją ww. projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-06-19 12:45:56
data ostatniej aktualizacji: 2009-06-19 12:45:56

Strona odwiedzona 600 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.