Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

142 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 630/2009 z dnia 2009-07-08

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 29 595,80 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 600-Transport i łączność - 29 595,80 zł
  • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 29 595,80 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 39 532,72 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 600-Transport i łączność - 29 595,80 zł
   • rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 29 595,80 zł
  • dział 750-Administracja publiczna - 8 897,00 zł
   • rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 8 897,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 039,92 zł
   • rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 1 039,92 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 9 936,92 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 758-Różne rozliczenia - 9 936,92 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 9 936,92 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Umową Nr ZD/21/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie Gminy Widuchowa w 2009 roku, zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Widuchowa. Zgodnie z umową Gmina Widuchowa przekaże powiatowi dotację w kwocie 19 595,80 zł na wykonanie remontu parkingu (utwardzenia pobocza) przy drodze powiatowej ul. Mostowa w Widuchowej, w związku z tym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o tę kwotę w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 2. Porozumieniem z dnia 18.06.2009 r. w sprawie wykonania jednostronnej ścinki pobocza drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko-Zdrój-Warnice, na odc.: Trzcińsko-Zdrój - Warnice zawartym pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Trzcińsko-Zdrój, zgodnie z którym Gmina Trzcińsko-Zdrój przekaże powiatowi dotację w kwocie 10 000,00 zł. W związku z tym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o tę kwotę w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym samym dziale i rozdziale Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Dysponent środków - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące, § 4410-Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 039,92 zł. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem noty obciążeniowej za dojazd na egzaminy maturalne nauczycieli ZSP Nr 2 w Gryfinie w celu uczestniczenia w komisjach egzaminacyjnych
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 8 897,00 zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z wystąpieniem przez Powiat Gryfiński na drogę sądową z pozwem o zapłatę przeciwko Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o w Goleniowie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-07-08 15:11:13
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-08 15:11:13

Strona odwiedzona 709 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.