Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

142 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 631/2009 z dnia 2009-07-08

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619), oraz Uchwały Nr XXXII/299/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXII/299/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy w/g pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXXII/299/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 02.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 122 700,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmiany związane są z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektów pod nazwą "Stawiamy na rodzinę" i "Pomocna dłoń" realizowanych przez jednostkę. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków jednostki w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 20 000,00 zł, w związku z zaangażowaniem środków własnych powiatu na realizację projektów.
 2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Kwota ta stanowi darowiznę od Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego i Produkcyjnego "Sady Trzcińsko Zdrój" i przeznaczona jest na dofinansowanie wydania przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie informatora turystycznego. Dysponent środków Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 3. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność o kwotę 7 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmiany związane są z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektów pod nazwą "Stawiamy na rodzinę" i "Pomocna dłoń" realizowanych przez jednostkę, środki stanowią nagrodę dla jednostki za prawidłowo realizowane projekty.
 4. Zwiększenia planu wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 41 021,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę planu wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze, w związku z potrzebą przeniesienia 10 % środków jako wkład własny na wyodrębniony paragraf 3119-Świadczenia społeczne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmiany związane są z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Zwiększenia planu dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 2 941,14 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w tym samym dziale i rozdziale, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Zmiany związane są z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych". W 2008 roku jednostka w ramach projektu nie wykorzystała i zwróciła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy kwotę 2 941,14 zł. Kwota ta została przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy jako dotacja z możliwością wykorzystania w ramach projektu na realizację Zadania 3 "Wsparcie na rzecz zatrudnienia".
 6. Zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, § 0960-Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 4 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i § 4300-Zakup usług pozostałych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Kwota ta stanowi darowiznę z banku PKO BP i przeznaczona jest na dofinansowanie do kolonii dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-07-08 15:11:13
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-08 15:11:13

Strona odwiedzona 729 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.