Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

144 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 637/2009 z dnia 2009-07-22

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 64 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

 1. przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
  • Barbara Rawecka - przewodniczący komisji
  • Maciej Racinowski - członek komisji
  • Marek Hipsz - członek komisji
 2. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
  • Monika Piątkowska - członek komisji
  • Małgorzata Gadomska - członek komisji
 3. przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
  • Małgorzata Grabowska - członek komisji
 4. przedstawiciel Rady Rodziców:
  • Janina Szymańska - członek komisji
 5. Przedstawiciel ZNP
  • Lilia Kuźniewska - członek komisji

§ 2. Tryb i zasady działania Komisji Konkursowej określa Regulamin Konkursu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Z dniem 31 sierpnia 2009 r. upływa okres powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Uchwałą Nr 608/2009 Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 14 maja 2009 r. ogłosił konkurs na kandydata na dyrektora ww. szkoły. Zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, skład Komisji Konkursowej powołuje Zarząd, po wskazaniu jej członków przez organ prowadzący, nadzór pedagogiczny, radę pedagogiczną, radę rodziców oraz organizacje związkowe. Proponuję przyjąć skład Komisji Konkursowej przedstawiony w niniejszej uchwale.

data opublikowania: 2009-07-27 14:08:11
data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 14:08:11

Strona odwiedzona 804 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.