Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 639/2009 z dnia 2009-07-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 67 799,33 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 34 075,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność 34 075,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 31 324,33 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 31 324,33 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710-Działalność usługowa - 2 400,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 2 400,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 67 799,33 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 34 075,00 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 34 075,00 zł
dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 31 324,33 zł
rozdział 85495-Pozostała działalność - 31 324,33 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710-Działalność usługowa - 2 400,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 2 400,00 zł

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4307-Zakup usług pozostałych o kwotę 34 075,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130-Szkoły zawodowe, § 4270-Zakup usług remontowych. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu Mobilność Leonardo da Vinci program "Uczenie się przez całe życie".
 2. Wnioskiem p. o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany, § 4020-Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2 400,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonuje się w związku ze wzrostem kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej.
 3. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność, § 4270-Zakup usług remontowych o kwotę 31 324,33 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Janina Niwa


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-08-03 14:45:42
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 14:45:42

Strona odwiedzona 647 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.