Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 640/2009 z dnia 2009-07-30

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 594/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 618/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 627/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 631/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.07.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 132 641,14 zł:
   1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększenie dochodów w lipcu o kwotę 129 700,00 zł,
   2. dotacje rozwojowe w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność, zwiększenie dochodów w maju o 2 941,14 zł.
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 500,00 zł, zwiększenie dochodów w maju,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 4 000,00 zł, zwiększenie dochodów w czerwcu,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 20 500,00 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 113 700,00 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę 2 941,14 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
  • Uchwałą Nr 630/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.07.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 29 595,80 zł:
   1. dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów w sierpniu o 10 000,00 zł i we wrześniu o 19 595,80 zł.
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 28 555,88 zł (zwiększenie transzy w sierpniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 1 039,92 zł (zwiększenie transzy w lipcu),
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lipcu o kwotę 584 518,00 zł, w związku z niewykorzystaniem transzy w maju o kwotę 572 474,00 zł (w tym 526 360,00 zł środki na realizację projektu "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację") i transzy w czerwcu o 12 044,00 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lipcu o kwotę 34 075,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy we wrześniu. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu Mobilność Leonardo da Vinci program "Uczenie się przez całe życie".
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lipcu o kwotę 10 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w październiku. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem faktury VAT za kurs I stopnia-fryzjer.
 5. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w lipcu o kwotę 12 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od sierpnia do listopada po 3 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-08-03 14:45:42
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 14:45:42

Strona odwiedzona 683 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.