Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

146 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 643/2009 z dnia 2009-08-06

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 5 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 500,00 zł
rozdział 85295-Pozostała działalność - 500,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 000,00 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 852-Pomoc społeczna - 500,00 zł
rozdział 85295-Pozostała działalność - 500,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5 000,00 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5 000,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 4. Członek Zarządu - Marek Hipsz
 5. Członek Zarządu - Jan Podleśny


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 315/2009 z dnia 03.07.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), tj. na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 500,00 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 338/2009 z dnia 20.07.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie. W związku z tym, zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 5 000,00 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-08-10 08:37:50
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-10 08:37:50

Strona odwiedzona 715 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.