Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

151 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 652/2009 z dnia 2009-08-27

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 594/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 618/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 627/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 640/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 643/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 5 500,00 zł:
   1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększenie dochodów w lipcu o kwotę 500,00 zł,
   2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększenie dochodów w lipcu o kwotę 5 000,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 5 500,00 zł (zwiększenie transzy w sierpniu).
 2. Uchwałą Nr 644/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 9 915,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lipcu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 9 915,00 zł (zwiększenie transzy w sierpniu).
 3. Uchwałą Nr 649/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 29 287,50 zł:
   1. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększenie dochodów w sierpniu o kwotę 7 500,00 zł,
   2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększenie dochodów w sierpniu o kwotę 6 000,00 zł,
   3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie dochodów w sierpniu o kwotę 3 600,00 zł,
   4. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów w sierpniu o kwotę 12 187,50 zł,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 170 436,79 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lipcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 168 016,00 zł (zwiększenie transz w sierpniu o kwotę 47 520,00 zł i od września do grudnia po 30 124,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 14 608,29 zł (zwiększenie transzy w sierpniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 6 000,00 zł (zwiększenie transzy w sierpniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 11 100,00 zł (zwiększenie transzy w sierpniu),
 4. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w sierpniu o kwotę 17 530,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy we wrześniu. Zmian dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi wynikającymi z Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XXX/289/2009 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w sierpniu o kwotę 35 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę niewykorzystanej transzy w maju. Zmian dokonuje się w związku z pracami remontowymi.
 6. Wnioskiem p. o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transze w sierpniu o 2 311,00 zł, od września do listopada po 2 312,00 zł i w grudniu o 2 309,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz od kwietnia do lipca po 2 889,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem transz do wpływów dotacji z budżetu państwa.
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w sierpniu o kwotę 43 437,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lipcu o 34 824,00 zł i transzy we wrześniu o 8 613,00 zł.
 8. Zwiększeniem transzy w sierpniu o kwotę 7 997,00 zł Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy w lipcu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-08-31 11:07:53
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-31 11:07:53

Strona odwiedzona 690 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.