Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

151 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 654/2009 z dnia 2009-08-27

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 548) w związku z uchwałą Nr XXX/289/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się Panią Ewę Król-Butrynowską ze stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie.

§ 2. Odwołanie, o którym mowa w § 1, następuje z dniem 31 sierpnia 2009 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej RacinowskiUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje go bez wypowiedzenia z zajmowanego stanowiska w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty.

Działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i realizując zapisy uchwały Nr XXX/289/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, organ który powierzył Pani Ewie Król-Butrynowskiej stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie, odwołuje ww. z dniem 31 sierpnia 2009 r. z tego stanowiska w związku z dostosowaniem stanu faktycznego do przyjętych zmian organizacyjnych, tj. włączenia poradni w strukturę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.

data opublikowania: 2009-08-31 11:14:59
data ostatniej aktualizacji: 2009-08-31 11:14:59

Strona odwiedzona 759 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.