Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

152 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 659/2009 z dnia 2009-09-03

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) i § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 60 890,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 45 890,00 zł
   • rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 45 890,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 000,00 zł
   • rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 60 890,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 45 890,00 zł
   • rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 45 890,00 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 15 000,00 zł
   • rozdział 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 15 000,00 zł

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki, znak EK.ELB.3012/9/09 z dnia 28.08.2009 r. zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 45 890,00 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli następujących jednostek:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - 19 000,00 zł,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 15 000,00 zł,
 • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie - 9 000,00 zł,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 2 890,00 zł,

oraz w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie - 5 110,00 zł,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie - 9 890,00 zł (w tym 4 890,00 zł dla nauczycieli fili Poradni w Chojnie).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-04 14:52:19
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-04 14:52:19

Strona odwiedzona 637 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.