Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 661/2009 z dnia 2009-09-10

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), oraz Uchwały Nr XXXIII/319/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXIII/319/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), ustala się układ wykonawczy w/g pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian budżetu dokonanych Uchwałą Nr XXXIII/319/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok. Uchwała dotyczyła:

 1. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 34 101,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne, zgodnie z informacją Ministra Finansów. Dofinansowanie dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 2. Zwiększenia Powiatowi Gryfińskiemu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 33 000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, zgodnie z informacją Ministra Finansów. Dofinansowanie dotyczy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.
 3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 2 540,46 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 4. Zwiększenia planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 30 185,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Środki pochodzą z pozyskanej darowizny, ponadplanowej realizacji wpływów za realizowane usługi, a przeznaczone zostaną na bieżącą działalność SOSW w Chojnie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
 5. Zmniejszenia planu wydatków: w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 5 500,00 zł oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 2 500,00 zł. Niewykorzystane środki zaplanowane jako dotacje dla stowarzyszeń przeznaczone zostaną na promocję Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 6. Zmniejszenia planu dochodów oraz planu wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 275 034,60 zł, w związku z zakończeniem projektu stypendialnego pn. "Równe szanse edukacyjne dzięki stypendiom EFS", zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-11 08:26:42
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 08:26:42

Strona odwiedzona 668 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.