Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 662/2009 z dnia 2009-09-10

w sprawie zmiany uchwały nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok

Na podstawie § 4 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. z 2006 r. Nr 135, poz. 955), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok zmienionej uchwałą Nr 550/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 543/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.01.2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2009 rok, załącznik otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 389/2009 z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian do układu wykonawczego budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2009.

Zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

 • w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15 000,00 zł,
 • w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 10 000,00 zł,
 • w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o kwotę 500,00 zł,
 • w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 95 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-11 08:33:26
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 08:33:26

Strona odwiedzona 768 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.