Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 665/2009 z dnia 2009-09-10

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych( t.j Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92, Nr 227 poz.1505, Nr 237 poz.1652, z 2009 r. Nr 6 poz.33, Nr 98, poz. 817) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz.U. z 2002r. Nr 96, poz.861, z 2003r. Nr 100, poz. 930, z 2008r. Nr 3, poz.15, z 2009r. Nr 44, poz. 360) oraz Uchwały Nr XXVII/265/2009 z dnia 19.02.2009 r. Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 6.207,00zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 6.207,00zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z niewykorzystaniem przez organizacje społeczne przyznanych środków finansowych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 6.207,00zł zachodzi potrzeba ich przesunięcia na zadanie: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż na tym paragrafie wszystkie środki przyznane na ten rok zostały wyczerpane, a wnioski o dofinansowanie stale napływają i do czasu uzyskania następnej transzy środków mogą powstać duże zaległości płatnicze ze strony PCPR. To zadanie dotyczy dużej grupy osób niepełnosprawnych o bardzo niskich dochodach na stałe korzystających z dofinansowania do środków pomocniczych. Bez otrzymanego od PCPR dofinansowania, zakup niezbędnych środków służących do pielęgnacji chorego byłby niemożliwy.

W związku z powyższym proponuje się dokonać przesunięć między zadaniami w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 6.207,00zł
 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 6.207,00zł

data opublikowania: 2009-09-11 08:40:36
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 08:40:36

Strona odwiedzona 790 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.