Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

153 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 666/2009 z dnia 2009-09-10

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Na podstawie. art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002r, Nr 23, poz. 229, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) oraz rozdziału VI § 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, uchwalonym uchwałą Nr 358 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2001 r. ( zmiany uchwały Nr 587/2002, Nr 91/2003, Nr 267/2004, Nr 665/2005, Nr 759/2006 Nr 864/2006) wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z uruchomieniem mieszkań chronionych w Chojnie przy ulicy Żółkiewskiego 5 dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu więcej niż jednej gminy, które będą funkcjonowały w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie zachodzi potrzeba wprowadzenia stosownego zapisu w Regulaminie Organizacyjnym PCPR.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-11 08:43:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-11 14:57:44

Strona odwiedzona 728 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.