Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

154 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 667/2009 z dnia 2009-09-17

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 4 500,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:

 • dział 852-Pomoc społeczna - 4 500,00 zł
  • rozdział 85295-Pozostała działalność - 4 500,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 16 500,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 12 000,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 4 000,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 8 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 852-Pomoc społeczna - 4 500,00 zł
   • rozdział 85295-Pozostała działalność - 4 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 12 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 12 000,00 zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 4 000,00 zł
   • rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 8 000,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 408/2009 z dnia 04.09.09 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, § 2110- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493), tj. na opracowanie i realizację drugiej pogłębionej edycji programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 4 500,00 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne o 4 000,00 zł i w rozdziale 80111-Gimnazja specjalne o 8 000,00 zł. Zwiększenie dotyczy zakupu energii, a zmniejszenie pochodnych od wynagrodzeń (oszczędności wynikające ze zwolnień lekarskich pracowników).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-17 14:20:52
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 14:20:52

Strona odwiedzona 707 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.