Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

154 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 669/2009 z dnia 2009-09-17

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie Pani Joanny Mendrygał do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Joannę Mendrygał, Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie kierowanej jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, mogą być składane przez Panią Joannę Mendrygał jednoosobowo.

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

W związku z powierzeniem Pani Joannie Mendrygał stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie od dnia 1 września 2009 r., upoważnienie udzielone poprzedniemu Dyrektorowi utraciło moc.

Udzielenie nowego upoważnienia ma na celu umożliwienie Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Gryfinie Pani Joannie Mendrygał składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu, którą jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

data opublikowania: 2009-09-17 14:25:16
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-17 14:25:16

Strona odwiedzona 636 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.