Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

155 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 672/2009 z dnia 2009-09-24

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 594/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 618/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 627/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 640/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 652/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 658/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 2 150,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 2 150,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu).
 2. Uchwałą Nr 659/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 60 890,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 19 000,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 15 000,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 9 000,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 8 000,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 9 890,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu).
 3. Uchwałą Nr 660/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 5 650,00 zł:
   pomoc finansowa otrzymana z gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zwiększenie dochodów we wrześniu o kwotę 5 650,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 120 500,00 zł:
   dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, zmniejszenie dochodów proporcjonalnie od września do grudnia,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 19 350,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w maju),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o kwotę 500,00 zł (zmniejszenie transzy we wrześniu o 1,00 zł, w październiku i listopadzie o 166,00 zł i w grudniu o 167,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę 95 000,00 zł (zmniejszenie transz w październiku i listopadzie o 31 667,00 zł oraz w grudniu o 31 666,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 155 057,45 zł (zwiększa się transzę we wrześniu o kwotę 25 657,00 zł, w październiku o 51 160,00 zł, w listopadzie o 39 120,00 zł i w grudniu o 39 120,45 zł).
  • zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o kwotę 155 057,45 zł (zmniejsza się transzę w sierpniu o 20 666,45 zł, we wrześniu o 28 470,00 zł, w październiku o 35 884,00 zł, w listopadzie o 35 883,00 zł i w grudniu o 34 154,00 zł).
 4. Uchwałą Nr 661/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.09.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 67 101,00 zł:
   część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększenie dochodów w czerwcu o kwotę 33 000,00 zł i w lipcu o 34 101,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 275 034,60 zł:
  • dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszenie dochodów w maju o kwotę 275 034,60 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 2 540,46 zł, zwiększenie dochodów w sierpniu,
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 30 185,00 zł, zwiększenie dochodów w sierpniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 34,60 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w maju),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 194 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w maju),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 81 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 2 540,46 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 97 286,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
 5. Uchwałą Nr 667/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 4 500,00 zł:
   dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększenie dochodów we wrześniu o kwotę 4 500,00 zł,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 4 500,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu).
 6. Uchwałą Nr 671/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.09.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 1 670,00 zł:
   dotacje celowe z budżetu państwa na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75045-Kwalifikacja wojskowa, zmniejszenie dochodów o kwotę 1 670,00 zł,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 670,00 zł (zmniejszenie o tę kwotę niewykorzystanej transzy w maju).
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę we wrześniu o kwotę 157 939,00 zł i w październiku o 52 596,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w czerwcu o 80 235,00 zł, w lipcu o 113 700,00 zł oraz w sierpniu o 16 600,00 zł.
 8. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się transzę we wrześniu o kwotę 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w listopadzie i w grudniu po 15 000,00 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę we wrześniu o kwotę 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od października do grudnia po 5 000,00 zł.
 10. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę we wrześniu o kwotę 73 151,00 zł i transzę w październiku o 43 502,79 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w listopadzie o 70 893,00 oraz w grudniu o 45 760,79 zł.
 11. Zwiększeniem transz w październiku i w listopadzie po 1 587 734,00 zł i w grudnia o 1 587 736,02 zł Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem transz od maja do sierpnia łącznie o kwotę 4 763 204,02 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-09-25 14:04:55
data ostatniej aktualizacji: 2009-09-25 14:04:55

Strona odwiedzona 617 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.