Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

156 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 676/2009 z dnia 2009-10-01

w sprawie zmiany Uchwały Nr 600/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 407 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz.708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz.958, Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505; M.P. z 2008 r. Nr 79, poz.698 i Nr 80, poz.707 oraz Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz.666), Uchwały Nr XXVI/258/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2009 r., Uchwały Nr XIV/157/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, udziela Dotowanemu na jego wniosek dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr 600/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.04.2009 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2009 r., zmienia się § 3 pkt 5 w następujący sposób:
" 5) Termin realizacji zadania: rozpoczęcie zadania następuje z dniem otrzymania informacji, o której mowa w punkcie 3, a zakończenie upływa z dniem 07.10.2009 r."

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 30.09.2009 r.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie realizując zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Doświadczenia chemiczne w ochronie środowiska" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie, wystąpił w dniu 25.09.2009 r. z wnioskiem o przesunięcie terminu zakończenia zadania, tj. z dnia 30.09.2009 r. na 07.10.2009 r.

Zmiana terminu podyktowana została niezakończeniem prac budowlanych w pracowni chemicznej, niezbędnych do wyposażenia w przewidziane w projekcie meble.

Naczelnik WOŚRiL
Lucyna Krzemińska

data opublikowania: 2009-10-02 13:17:42
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-02 13:17:42

Strona odwiedzona 718 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.