Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 689/2009 z dnia 2009-10-29

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 594/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 618/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 627/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 640/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 652/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 672/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 680/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 100 000,00 zł: dotacje celowe z gminy na zadania w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów w październiku,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 25 210,50 zł:
   • dotacje z budżetu państwa na zadania własne (matury ustne), zwiększenie dochodów o 11 438,50 zł we wrześniu.
   • dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (pomoc dla repatriantów), zwiększenie dochodów o 13 772,00 zł we wrześniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 233 881,78 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o kwotę 4 716,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 15 568,49 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 93 244,79 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 7 075,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 4 716,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 13 772,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 20 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 2. Uchwałą Nr 687/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 4 000,00 zł: dotacje celowe z gminy na zadania w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dochodów w październiku,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 15 000,00 zł: dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności), zwiększenie dochodów w październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 15 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 4 000,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 3. Uchwałą Nr 688/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 653 181,09 zł:
   • dotacje z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zwiększenie dochodów we wrześniu o kwotę 79 409,09 zł,
   • dotacje z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, zwiększenie dochodów w sierpniu o kwotę 444 072,00 zł,
   • dotacje z budżetu państwa na zadania na podstawie porozumień w rozdziale 85295-Pozostała działalność, zwiększenie dochodów w lipcu o kwotę 129 700,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 129 700,00 zł: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 85295-Pozostała działalność, zmniejszenie dochodów w lipcu o kwotę 129 700,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 271 797,81 zł, zmniejszenie dochodów proporcjonalnie od października do grudnia,
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 3 468,00 zł, zwiększenie dochodów w październiku,
  • zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 2 500,00 zł, zwiększenie dochodów w październiku,
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 440 788,66 zł (zwiększenie proporcjonalnie transz od listopada do grudnia),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę 218 101,00 zł (zmniejszenie transz w październiku i listopadzie o 72 700,00 zł oraz w grudniu o 72 701,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 25 712,28 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 2 500,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 3 468,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o kwotę 3 283,34 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 4. Wnioskami Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się transzę w październiku o 81 000,00 zł i w listopadzie o 47 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lipcu o 9 000,00 zł, w sierpniu o 14 000,00 zł i we wrześniu o 105 000,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w listopadzie o 88 952,00 zł, w związku z niewykorzystaniem o tę kwotę transzy we wrześniu.
 6. Zwiększeniem transz w październiku o 3 459,54 zł i w listopadzie o 2 540,46 zł Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, w związku z niewykorzystaniem transzy w sierpniu o kwotę 6 000,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-10-30 13:06:00
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-30 13:06:00

Strona odwiedzona 595 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.