Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

161 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 690/2009 z dnia 2009-10-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 661,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:

 • dział 801-Oświata i wychowanie - 661,00 zł
  • rozdział 80195-Pozostała działalność - 661,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2 021,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 360,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 360,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 661,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 661,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 360,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750-Administracja publiczna - 360,00 zł
   • rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 360,00 zł
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 1 000,00 zł
   • rozdział 80145-Komisje egzaminacyjne - 1 000,00 zł

§ 3. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 485/2009 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 528,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie- w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe. W związku z tym, że środki dla komisji egzaminacyjnych zaplanowane były w rozdziale 80145-Komisje egzaminacyjne, zmniejsza się plan wydatków w tym rozdziale o 1 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków w rozdziale 80195-Pozostała działalność (środki własne powiatu, dysponent - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki).
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 484/2009 z dnia 15.10.2009 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2009 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, § 2130-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 133,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 38,50 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 94,50 zł.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian planu wydatków w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 360,00 zł. Zmniejsza się § 4300-Zakup usług pozostałych, zwiększa § 417-Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza, w związku z przygotowywanym albumem "Zabytkowe i współczesne kościoły w Powiecie Gryfińskim".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-10-30 13:12:44
data ostatniej aktualizacji: 2009-10-30 13:12:44

Strona odwiedzona 684 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.