Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

162 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 695/2009 z dnia 2009-11-05

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo - tereny przeznaczone pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz funkcji produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią i infrastrukturą towarzysząca

Na podstawie art. 17 pkt 7 lit. a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo - tereny przeznaczone pod rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz funkcji produkcyjnych, składów i magazynów z zielenią i infrastrukturą towarzyszącą z następującymi uwagami:

 1. w § 7 pkt 3 i 4; /Rozdział 2, Ustalenia ogólne/:
  • należy dopisać "z obowiązkiem przestrzegania zasad ustalonych w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych" ,
 2. w § 10 pkt 1 ppkt 5; /Rozdział 2, Ustalenia ogólne/:
  • należy dopisać "z obowiązkiem przestrzegania zasad ustalonych w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych" ,
 3. w § 10 pkt 2 ppkt 5 i 6; /Rozdział 2, Ustalenia ogólne/:
  • należy dopisać "z obowiązkiem przestrzegania zasad ustalonych w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych" ,
 4. w § 10 pkt 3 ppkt 1; /Rozdział 2, Ustalenia ogólne/:
  • należy dopisać "z obowiązkiem przestrzegania zasad ustalonych w aktualnie obowiązujących przepisach odrębnych" ,
 5. w § 10 pkt 4; /Rozdział 2, Ustalenia ogólne/:
  • należy zamienić wyraz "usuwanie" na "odbiór"
 6. w § 10 pkt 4 ppkt 3; /Rozdział 2, Ustalenia ogólne/:
  • należy zamienić wyraz "wysypisko" na "składowisko" i wykreślić wyraz "gminne"
 7. w ustaleniach ogólnych projektu uchwały; /Rozdział 2, Ustalenia ogólne proponuje się umieścić zapis:
  • "Prowadzona działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna, biurowa, rzemieślnicza, produkcyjna nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, dla której inwestor ma tytuł prawny";
  • " Ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych mających na celu zachowanie dopuszczalnego przepisami prawa i normami poziomu hałasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów";
  • Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych";
 8. w § 10 - "ścieki sanitarne" należy zastąpić odpowiednią nazwą dostosowaną do danego rodzaju ścieków zgodnie z ustawą Prawo wodne tj. "ścieki bytowe", "ścieki komunalne" lub "ścieki przemysłowe".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2009-11-06 12:40:11
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-06 12:40:11

Strona odwiedzona 636 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.