Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

164 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 699/2009 z dnia 2009-11-18

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami

Na podstawie § 3 uchwały Nr XXVII/265/2009 z dnia 19.02.2009 r. Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2009r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadania:

 1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 1.500,00zł.
 2. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej o kwotę 20.000,00zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:

 1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 1.500,00zł.
 2. finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 10.000,00zł.
 3. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę 10.000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

W związku z niewykorzystaniem przez organizację społeczną przyznanych środków finansowych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 1.500,00zł zachodzi potrzeba ich przesunięcia na zadanie: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W dniu 06.11.2009r. wpłynęło do PCPR pismo z Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie z prośbą o przesunięcie między zadaniami środków finansowych przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym proponuje się dokonać przesunięć między zadaniami w następujący sposób:

 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków PFRON na zadania:
  1. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 1.500,00zł.
  2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej o kwotę 20.000,00zł.
 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków PFRON na zadanie:
  1. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę 1.500,00zł.
  2. finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę 10.000,00zł.
  3. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę 10.000,00zł.

data opublikowania: 2009-11-18 14:20:41
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-18 14:20:41

Strona odwiedzona 614 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.