Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

165 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 703/2009 z dnia 2009-11-26

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 594/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 618/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 627/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 640/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 652/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 672/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 689/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

 • załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
 • załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 690/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 661,00 zł:
   • dotacje z budżetu państwa na zadania własne ( poprawkowe matury ustne, komisje kwalifikacyjne), zwiększenie dochodów w październiku.
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 528,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 38,50 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 94,50 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
 2. Uchwałą Nr 698/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.11.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 52 295,30 zł:
   • dotacje celowe z gminy na zadania w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów w listopadzie o 36 297,30 zł,
   • dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dochodów w listopadzie o 14 164,00 zł,
   • dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 71015-Nadzór budowlany, zwiększenie dochodów w październiku o 1 834,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 292185,96 zł (dotacje z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 450 888,66 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu o 371 723,22 zł i w październiku o79 165,44 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o kwotę 14 164,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 1 834,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie)
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 176 000,00 zł (zwiększenie transzy grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 19 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
 3. Uchwałą Nr 702/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 208 503,00 zł:
   • dotacje z funduszy celowych, zwiększenie dochodów w październiku o 7 500,00 zł,
   • dotacje z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, zwiększenie dochodów w październiku o 49 248,00 zł i w listopadzie o 36 755,00 zł,
   • udziały w CIT, zwiększenie dochodów proporcjonalnie o 110 000,00 zł,
   • dotacje celowe z gminy na zadania w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie dochodów w listopadzie o 5 000,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 1 409 733,65 zł:
   • dotacje celowe z funduszy celowych, zmniejszenie dochodów w październiku o 91, 20 zł,
   • pozostałe dochody, zmniejszenie dochodów proporcjonalnie o 1 409 642,45 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 45 926,26 zł, zwiększenie dochodów proporcjonalnie od listopada do grudnia,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 9 300,00 zł, zmniejszenie dochodów proporcjonalnie o 775,00 zł miesięcznie,
  • zmniejsza się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 2 430,00 zł, zmniejszenie dochodów w listopadzie i grudniu po 1 215,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 30 000,00 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie i w grudniu po 15 000,00 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o kwotę 800,00 zł, zmniejszenie dochodów w listopadzie i grudniu po 400,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Chojnie o 12 661,63 zł, zwiększenie dochodów w listopadzie o 6 330,82 zł i w grudniu o 6 330,81 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 1 300,00 zł, zmniejszenie dochodów w listopadzie,
  • zmniejsza się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie o 579,00 zł, zmniejszenie transz od stycznia do lutego po 38,00 zł, w marcu o 39,00 zł, od kwietnia do sierpnia po 40,00 zł i od września do grudnia po 66,00 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o kwotę 2 800,00 zł, zwiększenie dochodów od listopada do grudnia po 1 400,00 zł,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 1 380 281,19 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 150 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 30 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 91,20 zł (zmniejszenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej w Chojnie o 12 661,63 zł, (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 63 459,00 zł, (zwiększenie transzy w grudniu).
 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się transzę w grudniu o 61 470,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz we wrześniu o 286,00 zł i w październiku o 61 184,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w listopadzie o 32 591,20 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku o 2 591,20 zł i zmniejszeniu transzy w grudniu o 30 000,00 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w listopadzie o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tę kwotę transzy w grudniu.
 7. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w listopadzie o 24 216,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz we wrześniu o 19 500,00 zł i w październiku o 4 716,00 zł.
 8. Zwiększeniem transz w listopadzie o 7 075,00 zł i w grudniu o 9 000,00 zł Zespołowi Szkół Specjalnych w Gryfinie, w związku z niewykorzystaniem transz we wrześniu i październiku.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-11-27 09:48:32
data ostatniej aktualizacji: 2009-11-27 09:48:32

Strona odwiedzona 673 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.