Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

166 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 704/2009 z dnia 2009-12-03

w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu nr WND-RPZP.07.01.02-32-004/09 pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne.

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) w związku z art. 193 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, nr 79 poz. 666), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu nr WND-RPZP.07.01.02-32-004/09 pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" zakwalifikowanego do finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne.
 2. W ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 można zawierać porozumienia do wysokości środków zapisanych w budżecie jednostki.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa, ustania stosunku pracy bądź z końcem realizacji projektu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego konkurs nr RPOWZ/7.1.2/2009/1 Oś priorytetowa 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, Działanie 7.1 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 7.1.2 Infrastruktura edukacyjna - szkolnictwo ponadgimnazjalne, złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych".

Projekt uzyskał pozytywną ocenę podczas poszczególnych etapów weryfikacji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 434.760.00 zł. W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umowy o dofinansowanie projektu istnieje konieczność udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności oraz składania oświadczeń woli związanych z realizacją ww. projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-03 13:48:22
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-03 13:48:22

Strona odwiedzona 673 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.