Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

169 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 714/2009 z dnia 2009-12-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 Nr 79, poz. 666) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXV/250/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 164 542,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 85 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 85 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 1 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 74 000,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 22 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 52 000,00 zł
  dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 042,50 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 4 042,50 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 500,00 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
  dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 500,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 164 542,50 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 85 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 85 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 1 000,00 zł
  rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 1 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 22 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 22 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 52 000,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 52 000,00 zł
  dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4 042,50 zł
  rozdział 85395- Pozostała działalność - 4 042,50 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 500,00 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia
  dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 500,00 zł

§ 2. Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność polegających na zwiększeniu o kwotę 42,50 zł paragrafu 4308-Zakup usług pozostałych i zmniejszeniu o tę samą kwotę paragrafu 4309-Zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim".
 2. Wnioskami Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, w związku z którymi dokonuje się zmian:
  • w planie wydatków na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 500,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu w tym dziale, rozdziale i o tę kwotę planu wydatków na zadania zlecone Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
  • w planie wydatków na zadania własne: zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia o 7 400,00 zł oraz § 4260-Zakup energii o 14 600,00 zł, w związku z obciążeniami za media i olej opałowy.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w związku z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o kwotę 4 000,00 zł, zmiany dotyczą projektu "Kobieta potrafi - szansa na samorealizację".
 4. Planowaną wypłatą nagród dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, § 4300-Zakup usług pozostałych o kwotę 52 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę wynagrodzeń i pochodnych.
 5. Bieżącą działalnością Wydziału Zarządzania Drogami: zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe na zadania inwestycyjne o kwotę 85 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w tym dziale i rozdziale o tę kwotę wydatków bieżących.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 000,00 zł, zmniejsza się § 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zwiększeniu § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-23 14:08:37
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-23 14:08:37

Strona odwiedzona 719 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.