Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

170 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 717/2009 z dnia 2009-12-30

w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok, zmienionej:

uchwałą Nr 567/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 587/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.03.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 594/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.04.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 618/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 627/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.06.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 640/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 652/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 672/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.09.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 689/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.10.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

uchwałą Nr 703/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.11.2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 551/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.01.2009 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2009 rok,

- załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu - Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu - Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 705/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 03.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 33 000,00 zł:
   • dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększenie dochodów o 10 000,00 zł w grudniu,
   • dotacje z gminy na zadania inwestycyjne własne (skokochron dla KPPSP w Gryfinie, dotacja z Gminy Gryfino), zwiększenie dochodów o 20 000,00 zł w grudniu,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 9 000,00 zł (dotacje na zadania zlecone w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego), zmniejszenie dochodów w grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 30 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 9 000,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu).
 2. Uchwałą Nr 715/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 567 692,18 zł:
   • dotacje celowe z gminy na zadania w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, zwiększenie dochodów w grudniu o 2 000,00 zł,
   • dotacje z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej, zwiększenie dochodów w grudniu o 553 546,00 zł,
   • rezerwa części oświatowej, zwiększenie dochodów w listopadzie o 7 500,00 zł,
   • środki z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji (projekt realizowany przez ZSP Nr 1 w Chojnie pn. "Uczenie się przez całe życie" akcja Wizyty przygotowawcze LEONARDO DA VINCI), zwiększenie dochodów w grudniu o 4 646,18 zł,
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 0,25 zł:
   • środki z Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji (projekt realizowany przez ZSP Nr 1 w Chojnie dotyczący Wymiany Polsko-Litewskiej), zmniejszenie dochodów w grudniu o 0,08 zł,
   • dotacje rozwojowe (projekt realizowany przez PUP w Gryfinie "Kobieta potrafi-szansa na samorealizację"), zmniejszenie dochodów w grudniu o 0,17 zł,
  • zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 33 441,58 zł, zwiększenie dochodów grudniu,
  • zwiększa się plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 30 782,67 zł, zwiększenie dochodów w grudniu,
  • zmniejsza się plan dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 558,00 zł (zmniejszenie dochodów od stycznia do grudnia po 46,50 zł),
  • zwiększa plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 581 070,34 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie o kwotę 30 782,67 zł, zwiększenie transzy w grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o kwotę 32 146,10 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o kwotę 64 595,36 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o kwotę 0,17 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 52 010,00 zł, zwiększenie transzy w grudniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 55,40 zł, zmniejszenie transzy w grudniu,
 3. Uchwałą Nr 713/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 552 424,00 zł:
   • dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, zwiększenie dochodów w grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 552 424,00 zł, (zwiększenie transzy w grudniu).
 4. Uchwałą Nr 714/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o kwotę 22 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w październiku),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 500,00 zł, zmniejszenie transzy w grudniu,
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 22 500,00 zł, (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Uchwałą Nr 716/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 rok oraz zmiany w układzie wykonawczym budżetu powiatu na 2009 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się w grudniu plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o kwotę 33 819,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej),
 6. Zwiększeniem transzy w grudniu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie o 3 777 800,40 zł, w związku z niewykorzystaniem transz w październiku i listopadzie.
 7. Zwiększeniem transzy w grudniu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 12 662,09 zł, w związku z niewykorzystaniem transzy w listopadzie.
 8. Zwiększeniem transzy w grudniu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie o 25 025,79 zł, w związku z niewykorzystaniem transz w październiku i listopadzie.
 9. Zwiększeniem transzy w grudniu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 35 563,00 zł, w związku z niewykorzystaniem transz w październiku i listopadzie.
 10. Zwiększeniem transzy w grudniu Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 2,00 zł, w związku z niewykorzystaniem transz w październiku i listopadzie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2009-12-30 15:17:57
data ostatniej aktualizacji: 2009-12-30 15:17:57

Strona odwiedzona 651 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.