Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

171 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 720/2010 z dnia 2010-01-07

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie miejscowości Pniewo i Żórawki

Na podstawie art. 17 pkt 7 lit. a ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Zarząd Powiatu Gryfino uchwala co następuje:

§ 1. Uzgadnia się przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie miejscowości Pniewo i Żórawki z następującymi uwagami:

 1. w ustaleniach szczegółowych:
  • "ścieki technologiczne" należy zastąpić "ściekami przemysłowymi" zgodnie z nazewnictwem stosowanym w ustawie Prawo wodne,
  • w punktach dotyczących odpadów zapis: "Obowiązuje wywóz odpadów komunalnych na gminne wysypisko odpadów" proponuje się zastąpić zapisem: "Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz z gminnym planem gospodarki odpadami gospodarowanie odpadami komunalnymi",
 2. w ustaleniach ogólnych projektu uchwały /Dział II Ustalenia Rozdział 1/ proponuje się umieścić zapis:
  • "Prowadzona działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna, biurowa, rzemieślnicza, produkcyjna nie może powodować uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziaływanie nie może wykraczać poza granicę działki, dla której inwestor ma tytuł prawny";
  • "Ustala się obowiązek zastosowania odpowiednich środków technicznych mających na celu zachowanie dopuszczalnego przepisami prawa i normami poziomu hałasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów";
  • Należy zapewnić zgodnie z zasadami ochrony środowiska gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, na zasadach określonych w gminnym planie gospodarki odpadami oraz przepisach odrębnych".
 3. Jeżeli jest zasadnym to projekt planu powinien uwzględniać ograniczenia wynikające z pisma PGE znak DT-TR/3703/2009 z dnia 27 marca 2009 r. (pismo w załączeniu).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek Hipsz

data opublikowania: 2010-01-08 14:13:50
data ostatniej aktualizacji: 2010-01-08 14:13:50

Strona odwiedzona 558 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.