Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

173 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 721/2010 z dnia 2010-01-21

w sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wnioskiem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wnosi o uwzględnienie przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego warunków określonych w poniższych decyzjach o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na:

 1. budowie obiektu handlowo - usługowego z parkingiem na terenie działki oznaczonej numerem 75/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino (decyzja z dnia 24.08.2009r., znak: BMP.PP-7331/01-5/01/09),
 2. budowie budynku hotelowo - gastronomicznego na terenie działek oznaczonych numerami 75/2 i 75/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino (decyzja z dnia 28.12.2009r., znak: BMP.PP-7331/01-5/23/09),
 3. budowie dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową na terenie działki oznaczonej numerem 75/5, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino (decyzja z dnia 24.08.2009r., znak: BMP.PP-7331/01-5/04/09),
 4. budowie dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową na terenie działki oznaczonej numerem 75/6, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino (decyzja z dnia 24.08.2009r., znak: BMP.PP-7331/01-5/05/09).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Nieruchomości niezabudowane, oznaczone numerami działek: 75/1, 75/2, 75/3, 75/4, 75/5 i 75/6, położone w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego.

Powyższe nieruchomości leżą na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na przeznaczenie działek do sprzedaży, w celu uzyskania korzystniejszych warunków sprzedaży nieruchomości, wystąpiono o wydanie decyzji i uzyskano warunki zabudowy dla inwestycji polegających na:

 • " budowie obiektu handlowo - usługowego z parkingiem na terenie działki nr 75/1,
 • " budowie budynku hotelowo - gastronomicznego na terenie działek nr 75/2 i 75/3,
 • " budowie dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową na terenie działki nr 75/5,
 • " budowie dwóch jednorodzinnych budynków mieszkalnych z prowadzeniem usług komercyjnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczo - garażową na terenie działki nr 75/6.

Uchwałą Nr XLIII/461/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. Rada Miejska w Gryfinie przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie. W ogłoszeniu prasowym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o przystąpieniu do sporządzenia planu, zamieszczona została informacja, że zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie, w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę. Jeżeli natomiast w związku z uchwaleniem planu miejscowego, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel nieruchomości zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z prawa o którym mowa wyżej, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.

data opublikowania: 2010-01-21 15:17:56
data ostatniej aktualizacji: 2010-01-21 15:17:56

Strona odwiedzona 506 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.