Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

173 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 722/2010 z dnia 2010-01-21

w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadań związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753)

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację zadań związanych z ufundowaniem sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, w tym na:

 1. reprezentowanie i występowanie w imieniu powołanego Komitetu Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie,
 2. zaciąganie zobowiązań do wysokości zadeklarowanych kwot na ufundowanie sztandaru.

§ 2. Upoważnia się Starostę Gryfińskiego i Skarbnika Powiatu do realizacji zadania związanego z zakupem sztandaru, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz. U. z 1999 r. Nr 97, poz. 1136).

§ 3. Załącznikami do uchwały są protokoły:

 1. ze spotkania w sprawie ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie. (zał. nr 1)
 2. z powołania Komitetu Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie. (zał. nr 2)
 3. z wyboru Przewodniczącego Komitetu Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie. (zał. nr 3)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Starosta Gryfiński wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Gryfinie wystąpili z inicjatywą ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

W dniu 3 lipca 2009 r. ukonstytuował się Komitet Ufundowania Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie w skład którego weszli przedstawiciele gmin, Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie, Powiat Gryfiński oraz PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie. Na Przewodniczącego Komitetu wybrano Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego. W celu realizacji zadania, zostaną zawarte porozumienia pomiędzy Powiatem, a gminami dotyczące przekazania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sztandaru.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-01-21 15:17:56
data ostatniej aktualizacji: 2010-01-21 15:17:56

Strona odwiedzona 815 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.