Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

178 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 731/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Zarządzania Drogami, w zakresie prawidłowości realizacji zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie powiatu gryfińskiego

Na postawie art. 247 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz na podstawie art.19 ust. 2 pkt 3, art.20 pkt 4, art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ;z 2007 r. Nr 23 poz.136, Nr 192 poz.1381; z 2008 r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 19, poz.101, Nr 86, poz.720, Nr 168, poz.1323), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę doraźną w zakresie prawidłowości realizacji zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie powiatu gryfińskiego.

§ 2.

 1. Okres objęty kontrolą rok 2009 i 2010.
 2. Kontrola przeprowadzona będzie w dniach od 26.02.2010 r. do 17.03.2010 r.

§ 3. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Gryfinie, na podstawie wydanego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

§ 4. Wyniki kontroli przedstawione zostaną Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu Powiatu - Marek HipszUZASADNIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 4, art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, Zarząd Powiatu jest zarządcą dróg powiatowych. Do zarządcy drogi należy w szczególności m.in. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą. Zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Zgodnie z zapisem art. 247 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych budżet jednostki samorządu terytorialnego wykonuje jej zarząd. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawuje ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W celu oceny prawidłowości realizacji zawartych umów, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie powiatu gryfińskiego, zostanie przeprowadzona kontrola.

data opublikowania: 2010-02-26 15:05:52
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 15:05:52

Strona odwiedzona 673 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.