Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

178 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 732/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873; Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135; Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 94 poz. 651; Dz. U. z 2008 r. Nr 209 poz. 1316; Dz. U. z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100, Nr 157 poz. 1241) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2010.
 2. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu w Gryfinie obowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki. Komunikat ukaże się w prasie lokalnej, na stronie internetowej powiatu gryfińskiego, w BIP-ie oraz siedzibie urzędu.

W dniu 21 grudnia 2009 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę XXXVII/333/2009 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2010.

Aby spełnić wymogi ustawy uważam podjęcie uchwały za uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-26 15:05:52
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 15:05:52

Strona odwiedzona 649 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.