Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

178 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 734/2010 z dnia 2010-02-25

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się dysponentów budżetu Powiatu do realizacji dochodów i wydatków zgodnie z harmonogramem.

§ 4. Kwoty zmian w planie dochodów i wydatków, powstałe w toku wykonywania budżetu, będą wprowadzone do harmonogramu w transzach miesięcznych, w wysokościach wynikających z podziału kwoty zwiększenia (zmniejszenia) przez liczbę miesięcy pozostających do końca roku budżetowego.

§ 5. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wprowadzone do harmonogramu wydatki mające charakter jednorazowy, będą zwiększały tylko jedną transzę miesięczną.

§ 6. Zmiany harmonogramu będą następowały w okresach nie dłuższych niż kwartalne, będąc następstwem zmian wprowadzonych uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok.

§ 7. Środki finansowe dla jednostek, które finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazywane są do kwot faktycznie otrzymanych, chyba że kwota ustalona w harmonogramie jest niższa od kwoty otrzymanej dotacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opracowany został harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, obejmuje on prognozowane dochody jednostek w podziale na poszczególne miesiące roku oraz wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-02-26 15:16:59
data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 15:16:59

Strona odwiedzona 645 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.