Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 741/2010 z dnia 2010-03-11

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4 354,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 000,00 zł
  rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne - 1 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710- Działalność usługowa - 1 176,00 zł
  rozdział 71015- Nadzór budowlany - 1 176,00zł
  dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -2 178,00 zł
  rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 178,00 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4 354,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758- Różne rozliczenia - 1 000,00 zł
  rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe -1 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710- Działalność usługowa - 1176,00 zł
  rozdział 71015- Nadzór budowlany - 1176,00zł
  dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -2 178,00 zł
  rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 2 178,00zł

§ 2. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o 1 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Dysponent środków-Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
 2. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków jednostki w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 178,00 zł w związku z obowiązkiem naliczenia i wypłacenia nagrody rocznej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w tym samym dziale, rozdziale i § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe.
 3. Wnioskiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków w dziale 710- Działalność usługowa, rozdziale 71015- Nadzór budowlany, § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 176,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę w tym samym dziale, rozdziale i § 4300- Zakup usług pozostałych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-03-11 14:09:11
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-11 14:09:11

Strona odwiedzona 585 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.