Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

180 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 739/2010 z dnia 2010-03-11

w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601; z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281, Nr 206, poz. 1590), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 131/3 o pow. 3 683 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Trzcińsko - Zdrój.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 131/3 o pow. 3 683 m2, położona w obrębie 2 miasta Trzcińsko - Zdrój, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego i została przeznaczona do sprzedaży.
Przedmiotowa nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Z uwagi na jej położenie w obszarze, dla którego brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacyjno – wypoczynkowo – uzdrowiskowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Na sprzedaż nieruchomości zorganizowane zostały dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak oferentów (I przetarg – 22.10.2009r., II przetarg - .09.12.2009r.).
Stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań, albo organizować kolejne przetargi.
Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że zorganizowanie dwóch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie przyniosło spodziewanych rezultatów, zasadne jest przeprowadzenie rokowań na sprzedaż działki nr 131/3.

data opublikowania: 2010-03-11 14:11:03
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-11 14:11:03

Strona odwiedzona 635 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.