Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

182 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 748/2010 z dnia 2010-03-25

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 1 500,00 zł (dotacja celowa z gminy Trzcińsko-Zdrój na zadania własne w rozdziale 75495-Pozostała działalność, na sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie), zwiększenie dochodów w lutym,
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 1 561,60 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 500,00 zł (zwiększenie transzy w marcu),
  • zmniejsza się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o kwotę 561,60 zł (zmniejszenie transzy w marcu).
 2. Uchwałą Nr 747/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą zwiększa się:
  • plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 203 200,00 zł (dotacja rozwojowa z RPO na wyposażenie pracowni szkolnej w ZSP NR 1 w Chojnie 198 200,00 zł, dotacja celowa z Gminy Moryń na WTZ w Goszkowie 5 000,00 zł), zwiększenie dochodów w kwietniu,
  • plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 000,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 198 200,00 zł (zwiększenie transzy w czerwcu).
 3. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi zwiększa się transzę w marcu o 130 000,00 zł, w kwietniu o 187 000,00 zł, w maju o 30 000,00 zł i we wrześniu o 5 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w czerwcu o 17 000,00 zł, w lipcu o 80 000,00 zł, w sierpniu o 60 000,00 zł, w październiku o 57 000,00 zł, w listopadzie o 57 000, 00 zł i w grudniu o 81 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z zapłatą podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 r. oraz w związku z realizacją projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych"- Program RPO WZ oraz projektu "Jajo - Wielkanocne Spotkania i Pogaduszki" w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w marcu o 87 469,00 zł i w kwietniu o 12 700,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od maja do listopada po 12 500,00 zł i w grudniu o 12 669,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych" oraz w związku z wypłatą zwiększonych (w porównaniu do planowanych) składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 5. W związku z niewykorzystaniem przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie transzy w lutym o 224 000,00 zł i zmniejszeniem transzy w grudniu o 21 728,00 zł, zwiększa się transze w marcu o 203 600,00 zł i od kwietnia do listopada po 5 266,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-03-26 12:43:14
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-26 12:43:14

Strona odwiedzona 563 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.