Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

183 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 750/2010 z dnia 2010-03-30

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 500 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych :
  • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 500 zł
   • rozdział 75495- Pozostała działalność - 1 500 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 500 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 500 zł
   • rozdział 75495- Pozostała działalność - 1 500 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 20 671,52 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750- Administracja publiczna -16 372,40 zł
   • rozdział 75020- Starostwa powiatowe - 16 372,40 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 750- Administracja publiczna - 4 299,12 zł
   • rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa - 4 299,12 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 20 671,52 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 750- Administracja publiczna -16 372,40 zł
   • rozdział 75020- Starostwa powiatowe - 16 372,40 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  • dział 750- Administracja publiczna - 4 299,12 zł
   • rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa - 4 299,12 zł

§ 3. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
  1. 1) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Umową z dnia 03.03.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2010 na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie w kwocie 1 500,00 zł. Na etapie planowania zakwalifikowano ten dochód w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495- Pozostała działalność, § 2310- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z umową jest to pomoc finansowa, więc zachodzi konieczność zmiany paragrafu na 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie zadań zleconych Starostwa Powiatowego w Gryfinie finansowanych dotacją z budżetu państwa w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa o kwotę 4 299,12 zł, w związku z podwyższeniem stawki wynagrodzenia członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej. Dysponent środków – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
 3. Zmianą planu wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, zgodnie z którą zmniejsza się § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o 16 372,40 zł przy jednoczesnym zwiększeniu § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z realizacją zadania „ Roboty modernizacyjne- dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Starostwa”. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-03-30 14:50:06
data ostatniej aktualizacji: 2010-03-30 14:50:06

Strona odwiedzona 552 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.