Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

184 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 754/2010 z dnia 2010-04-08

w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji celem wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, który nabędzie udziały spółki o łącznej wartości do 95% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z zm.: Dz.U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz.U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.: Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; Dz.U. z 2009 r.: Nr 92 poz. 753) w związku z § 2 Uchwały nr XXI/228/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zasad podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania inwestora zewnętrznego do Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 34, poz. 264 z zm.: z 2009 r.: Dz.U. Nr 127, poz. 1054), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W celu wyłonienia Inwestora dla Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, który nabędzie udziały spółki łącznej wartości do 95% udziału w kapitale zakładowym, poprzez objecie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki, powołuje się Zespół ds. negocjacji w składzie:

 1. Wojciech Konarski – Przewodniczący Zespołu;
 2. Jerzy Miler - Członek Zespołu;
 3. Jan Podleśny - Członek Zespołu;
 4. Maciej Racinowski - Członek Zespołu;
 5. Marek Hipsz - Członek Zespołu
 6. Jerzy Piwowarczyk - Członek Zespołu
 7. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego lub wskazywany przez Naczelnika pracownik merytoryczny- Sekretarz Zespołu

§ 2. Regulamin Zespołu ds. negocjacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Regulamin negocjacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Maciej Racinowski
Członek Zarządu - Marek Hipsz


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-04-09 11:44:06
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:44:06

Strona odwiedzona 704 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.