Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

185 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 756/2010 z dnia 2010-04-15

w sprawie określenia zasad organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek kształcenia specjalnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2010/2011

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 5 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz.1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady organizacji pracy w roku szkolnym 2010/2011:

 1. zespołów szkół ponadgimnazjalnych – według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. zespołu szkół specjalnych oraz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego – według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. poradni psychologiczno-pedagogicznych – według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu – Jerzy Miler
Członek Zarządu – Jan Podleśny
Członek Zarządu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu – Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 3 za zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół należących do właściwości Powiatu odpowiada Zarząd.

Niniejsze zasady będą podstawą do opracowania szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2010/2011. tj. arkuszy organizacji pracy szkół i placówek obejmujących liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze i ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Powiat Gryfiński.

Określone zasady organizacji pracy szkół ponadgimnazjalnych, szkół i placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2010/2011, w stosunku do roku poprzedniego, nie zawierają nowych zapisów. Nie przewiduje się zwiększania zatrudnienia do obsługi realizacji zadania w okresie obowiązywania, tj. roku szkolnego 2010/2011, co przekłada się na brak innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed wprowadzeniem niniejszej regulacji.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-04-19 11:38:12
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-19 11:38:12

Strona odwiedzona 587 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.