Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

186 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 757/2010 z dnia 2010-04-22

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 898 932,48 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 198 200,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 198 200,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 696 077,48 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 696 077,48 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 655,00 zł
   • rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 4 655,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 898 932,48 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  • dział 801-Oświata i wychowanie - 198 200,00 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 198 200,00 zł
  • dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 696 077,48 zł
   • rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 696 077,48 zł
  • dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 655,00 zł
   • rozdział 85495-Pozostała działalność - 4 655,00 zł

§ 2. W Uchwale Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 733/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 741/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 750/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,
 • uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. W załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
 5. W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 5.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu- Wojciech Konarski
Członek Zarządu- Jerzy Miler
Członek Zarządu- Jan Podleśny
Członek Zarządu- Maciej Racinowski
Członek Zarządu- Marek HipszUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność plan wydatków jednostki w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 655,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela dyplomowanego za 25 lat pracy.
 2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207), zgodnie z którym wydatki finansowane środkami z budżetu środków europejskich klasyfikuje się w paragrafach z czwartą cyfrą "7".

W związku z tym zmienia się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie (program: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim"), Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie (program: "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych"), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie (program: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim") i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (program: "Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych").


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-04-23 14:49:42
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-23 14:49:42

Strona odwiedzona 560 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.