Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

187 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 759/2010 z dnia 2010-04-29

w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok zmienionej:
- uchwałą Nr 748/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.03.2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 734/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.02.2010 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu – Jan Podleśny
 4. Członek Zarządu – Maciej Racinowski
 5. Członek Zarządu – Marek Hipsz


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 749/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą utraciła moc uchwała Nr 747/2010 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.03.2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, w związku z tym:
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 5 000,00 zł (dotacja celowa z gminy Moryń na zadania własne w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych), zmniejszenie dochodów w kwietniu,
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 5 000,00 zł (zmniejszenie transzy w kwietniu).
 2. Uchwałą Nr 752/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą zwiększa się:
  • plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 7 500,00 zł (dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie – 4 500,00 zł i 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 3 000,00 zł), zwiększenie dochodów w marcu o 4 500,00 zł i w kwietniu o 3 000,00 zł),
  • plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 4 500,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 3 000,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu).
 3. Uchwałą Nr 757/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.04.2010 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok oraz zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 4 655,00 zł (zmniejszenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 4 655,00 zł (zwiększenie transzy w maju o 3 817,00 zł i w czerwcu o 838,00 zł- zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki).
 4. Uchwałą Nr 758/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.04.2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 725/2010 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.02.2010 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 1 352 890,00 zł (dotacje celowe z budżetu środków europejskich na zadania własne w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe – 1 250 000,00 zł, dotacja celowa z Gminy Moryń na zadania własne w rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 5 000,00 zł i dotacje z PFRON na zadania własne w rozdziale 85395-Pozostała działalność – 97 890,00 zł), zwiększenie dochodów w kwietniu o 55 743,00 zł, w czerwcu o 1 250 000,00 i w październiku o 47 147,00 zł),
  • zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego o 710 107,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej), zmniejszenie dochodów w lutym o 303 672,00 zł, od marca do maja po 50 751,00 zł, od czerwca do listopada po 36 312,00 zł i w grudniu o 36 310,00 zł),
  • zmniejsza się plan pozostałych dochodów w lutym przy jednoczesnym zwiększeniu planu dotacji na zadania własne w kwietniu o 707 000,00 zł, (zmiana klasyfikacji środków z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego „ Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”),
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 542 658,43 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 234,57 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 102 890,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu o 55 743,00 zł i w październiku o 47 147,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o 3 000,00 zł (zmniejszenie transzy w maju).
 5. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 32 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od czerwca do listopada po 5 000,00 zł i w grudniu o 2 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z większymi wydatkami na ogrzewanie.
 6. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 40 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w maju.
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 117 641,92 zł i w maju o 120 100,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od czerwca do listopada po 34 000,00 zł i w grudniu o 33 741,92 zł. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą zwiększonych (w porównaniu do planowanych) składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 8. W związku z niewykorzystaniem przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie transzy w lutym o 247 726,88 zł, zwiększa się transzę w marcu o 100 000,00 zł i w maju o 147 726,88 zł.
 9. W związku z niewykorzystaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie transzy w kwietniu o 661 330,00 zł, zwiększa się transzę w maju (środki z budżetu środków europejskich dot. projektu „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-04-30 13:48:26
data ostatniej aktualizacji: 2010-04-30 13:48:26

Strona odwiedzona 658 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.