Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

188 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 761/2010 z dnia 2010-05-06

w sprawie zatwierdzenia podziału środków budżetowych na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają zrealizować zadania na rzecz mieszkańców z terenu powiatu gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), uchwały Nr 743 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie zdań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu w zakresie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki oraz uchwały Nr XXXVII/333/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o i wolontariacie, w roku 2010, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki.
 2. Zarząd dokonał zmian kwot dofinansowania w rekomendowanych przez Komisję Konkursową ofertach.
 3. Zarząd dodatkowo przeanalizował odrzucone przez Komisję Konkursową oferty i przyznał dofinansowanie.

§ 2. Zestawienie podziału środków finansowych, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały i jest podstawą do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu – Jerzy Miler
Członek Zarządu – Jan Podleśny
Członek Zarządu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu – Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą udzielania dotacji Zarząd Powiatu, który ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Gryfińskiego w roku 2010 z obszaru kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i turystyki, zatwierdza propozycje przedłożone przez Komisję rozpatrującą wnioski, przyznania wsparcia finansowego.

Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia finansowego należy do Zarządu Powiatu, który na realizację zadań z ww. obszarów przyznał ogólną kwotę dofinansowania w wysokości 54.380 zł.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2010-05-11 15:21:51
data ostatniej aktualizacji: 2010-05-11 15:21:51

Strona odwiedzona 639 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.