Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

192 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 775/2010 z dnia 2010-06-09

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Pani Andżeliki Szkuciak, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych kierunku budowlanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Chojnie powołuje się komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w składzie:

 1. Elżbieta Lorenowicz-Bień – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki przedstawiciel organu prowadzącego – przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 3. Adriana Salamończyk - Dyrektor ZSP Nr 1 w Chojnie.
 4. Jerzy Kliszewski – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. Walenty Darczuk - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 2. Postępowanie egzaminacyjne odbędzie się w dniu 28.06.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3. Zasady działania komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Wojciech Konarski
Członek Zarządu – Jerzy Miler
Członek Zarządu – Jan Podleśny
Członek Zarządu – Maciej Racinowski
Członek Zarządu – Marek HipszUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Do organu prowadzącego należy przeprowadzenie i zakończenie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 sierpnia 2010 r. dla nauczycieli, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca 2010 r. Ponieważ wniosek Pani Andżeliki Szkuciak wpłynął w przewidzianym przez ustawę terminie, posiedzenie komisji egzaminacyjnej zostało zaplanowane na 28 czerwca 2010 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

data opublikowania: 2010-06-11 12:47:28
data ostatniej aktualizacji: 2010-06-11 12:47:28

Strona odwiedzona 700 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Małyszko
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.